Prosiect Diogelu at y Dyfodol – Lansio

 

Mae hanes diweddar wedi dangos i ni mai’r eiriolwyr gorau dros newid yw’r bobl hynny sydd â’r stori, y rhai sydd â phrofiad personol, y cynghreiriaid a’r cefnogwyr. Mae’r ‘Prosiect Diogelu at y Dyfodol’, a lansiwyd ym mis Medi 2021, yn cynorthwyo pobl a chymunedau i feithrin cydnerthedd trwy eiriolaeth unigol a chymunedol.

Launch 2

Lansiwyd y prosiect yng Nghanolfan Siopa Sant Elli, Llanelli, yn ystod Wythnos Addysg Oedolion.

Mae’r prosiect yn ei flwyddyn gyntaf ac mae wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De Orllewin Cymru. Mynychodd Paul Davies, Swyddog Cydlyniant Cymunedol Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, y digwyddiad lansio. “Mae sgiliau hunan-eiriolaeth ac eiriolaeth gymunedol yn bwysig iawn mewn cymunedau cydlynol a chryf.  Rydym yn falch iawn o gefnogi’r prosiect hwn trwy Gronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De Orllewin Cymru.”

Gan gyflwyno ystod o weithdai ac adnoddau am ddim, mae Cydlynwyr y Prosiect, sef Becca a Jane, wedi cael profiad personol o ofalu’n ddi-dâl ac actifiaeth gymunedol.

Photograph of public event, Jane Gwynn, Paul Davies and Becca Rosenthal

“Rydw i wedi bod yn ofalwr di-dâl ers bron i 25 mlynedd ac, yn yr amser hwnnw, rydw i wedi gweld cymaint o newidiadau, meddai Becca.  “Nid yn unig yn fy mhrofiad personol fy hun, ond yn y gymdeithas o’n cwmpas hefyd.  Mae mwy o faterion yn effeithio ar ein bywydau, ac rydw i wedi dod ar draws mwy a mwy o bobl sydd eisiau cael mwy o lais ac effeithio ar newid.  Mae’r prosiect hwn yn helpu pobl i feithrin eu sgiliau a’u gwybodaeth.  Mae’n gyffrous iawn cael ei roi ar waith o’r diwedd.”

Dywedodd Jane Gwynn, Cydlynydd y Prosiect: “Rydym yn falch iawn o lansio ein prosiect.  Fel gofalwr di-dâl fy hun, rydw i wedi bod yn dyst dro ar ôl tro i’r anghydbwysedd pŵer pan fydd pobl yn agored i niwed ac angen cymorth i gydnabod eu dewisiadau a’u hawliau.  Ymunwch â ni ar daith o wybodaeth a thrafodaeth, wrth i ni ddiogelu at y dyfodol gyda’n gilydd.”

 

Os am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â FutureProof@rivkirosetraining.co.uk neu ewch i’r wefan www.rivkirosetraining.co.uk

Comments are closed