Carmarthenshire Adult Learner & Tutor Awards!! Nominations now open!!

Gŵyl Addysg Sir Gaerfyrddin

Gwobrau Dysgwyr a Thiwtoriaid Addysg Oedolion Sir Gaerfyrddin yw’r unig wobrau lleol o’u math yn y sir.

Mae’r Gwobrau yn gyfle i ddathlu dysgu oedolion ac i hyrwyddo siwrneiau a llwyddiannau’r bobl anhygoel hynny sef yr oedolion sy’n dysgu a’r tiwtoriaid yn y sir.

Rydym yn dibynnu ar bobl fel CHI i enwebu’r sawl sy’n eich ysbrydoli chi.

 

Carmarthenshire Learning Festival

The Carmarthenshire Adult Learner and Tutor Awards are the only local awards of their kind within the county.

The Awards are an opportunity to celebrate adult learning and to champion the journeys and successes of the incredible adult learners and tutors in the county

We are counting on people like YOU to nominate those that inspire you.

Click here to download the guidance notes and nomination form:  CarmsAL&TAwards-Guidance&NominationForm2015

Comments are closed